Vasküler tümörler ve malformasyonlar

Uzun yıllardır konjenital vasküler anomaliler üzerinde çalışıyorum ve on yılı aşkın süredir Charité’de etkilenen hastalar için konsültasyon saatlerinden sorumluyum.

Nisan 2022’den beri Halle Üniversite Hastanesi’nde Prof. Walter Wohlgemuth yönetimindeki Disiplinlerarası Vasküler Anomaliler Merkezi’ne (IZG) bağlıyım ve bu nedenle ayakta tedavi ile son derece uzmanlaşmış bir merkezdeki bakım arasında köprü kurabiliyorum.


Vasküler tümörler

Vasküler malformasyonlar