İnfantil hemanjiyomlar (kan süngerleri)

Bu tip vasküler tümörlerde en ince uç damarların (kılcal damarlar) iç astarı (endotel) patolojik olarak değişmiştir. Hemanjiyomlar tüm bebeklerin %8-12’sinde görülür. Prematüre bebeklerde, özellikle de doğum ağırlığı 1 kg’ın altındaysa, bu oran %22’ye kadar çıkmaktadır. Kızlar 3-5:1 oranında daha sık etkilenmektedir. Hemanjiyomların şu ana kadar bilinen kesin bir nedeni yoktur. 

Hemanjiyomlar tipik olarak doğumdan sonraki ilk günlerde veya haftalarda ortaya çıkar. Hemanjiyomların bir özelliği de üç evreden geçmeleridir: büyüme evresi, durgunluk evresi ve gerileme evresi.

Genellikle yaşamın ilk altı ayında gerçekleşen büyüme evresinde hemanjiyom farklı oranlarda büyür. Yüzeye yayılabilir, derinlemesine büyüyebilir, dışarıya doğru güçlü bir şekilde çıkıntı yapabilir veya hepsi aynı anda olabilir. Bir sonraki aşama olan büyümenin durması da gerileme aşamasına kadar bireysel olarak uzundur. Bu da çok uzun bir süreç olabilir. Genellikle tam gerileme 9-10 yaşına kadar tamamlanmaz.

Hemanjiyomlar maksimum uzantılarında ne kadar küçük kalırsa, daha sonra onlardan hiçbir şey görülmeme olasılığı o kadar artar. Hemanjiyomlar hacim olarak büyürse, yeniden şekillenen doku alanları, sarkık cilt ve/veya hafif renk değişikliği kalacaktır.

Hemanjiyomlar vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir. Ciltte beşten fazla hemanjiyom bulunursa, iç organların muayenesi (ultrason) de yapılmalıdır. Hemanjiyom konsültasyonunda her zaman bir ultrason cihazımız bulunduğundan, bu bizde kolayca mümkündür.

Hemanjiyom belirli bir bölgede (segmentte), özellikle de yüzde bulunuyorsa, PHACE sendromu gibi bir sendrom olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.