Arterio-venöz malformasyon (AVM)

Arterio-venöz malformasyonda, başlangıçta tarif edildiği gibi, arteriyel ve venöz vasküler sistem etkilenir. Embriyonik gelişim sırasında arterler ve venler arasında kısa devreler (fistüller) gelişir. Bu, içinden farklı miktarlarda kan akan küçük ve küçük damarlardan oluşan bir ağın oluşmasına neden olur. Kan akışı dolaşımı etkileyebilir ve zamanla kalbe aşırı yük bindirebilir.

Arterio-venöz malformasyonlar genellikle ağrı ve şişlik ile dikkat çeker ve el uygulandığında titreşir veya „vızıldar“. Atardamarların tutulması nedeniyle meydana gelen kanama bazen hayatı tehdit edici olabilir.

Arterio-venöz malformasyonların tedavisi genellikle zordur.  Burada da disiplinler arası işbirliği şarttır. Girişimsel radyologlar embolizasyon gerçekleştirebilir. Bunun için genel anestezi gereklidir. X-ray kontrolü altında, AV malformasyonuna bir kateter ilerletilir ve koiller veya küçük parçacıklar kullanılarak malformasyonun çekirdeği („nidus“) kapatılmaya çalışılır. Bu prosedür cerrahi bir müdahaleden önce de yapılabilir ve operasyonun başarısını artırabilir.