Konjenital hemanjiyomlar

Hemanjiyomlarla sıklıkla karıştırılan özel konjenital vasküler tümör formları vardır. Bunlara RICH, NICH ve PICH denir. Adlarını büyüme davranışlarından alırlar. RICH (rapid involuting congential haemangioma) durumunda, doğumdan hemen sonra güçlü bir şekilde gelişmiş bir hemanjiyom görürüz, bu nedenle konjenital olarak da adlandırılır ve hızla geriler. NICH (non involuting konjenital hemanjiyom) durumunda da tipik özelliklere sahip, ancak neredeyse hiç gerilemeyen ve bu nedenle genellikle cerrahi olarak çıkarılması gereken belirgin bir hemanjiyom görürüz. Ve PICH (kısmi tutulum gösteren konjenital hemanjiyom) daha önce bahsedilen ikisinin karışık bir formu olarak.